ลงทะเบียนรับประกันสินค้าออนไลน์

ประเภทสินค้าที่ต้องการลงทะเบียนรับประกัน
รุ่นสินค้าที่ต้องการลงทะเบียนรับประกัน


ตัวอย่าง การดูเลข Serial Number ให้ลูกค้าใช้เลขที่อยู่บนสติกเกอร์ Barcode ที่กล่องสินค้าเหมือนรูปตัวอย่าง กรอกในช่อง Serial number ค่ะ
Serial number
ชื่อ - นามสกุล
ที่อยู่
วันที่ติดตั้ง/ซื้อสินค้า
จังหวัด
ประเทศ
รหัสไปรษณีย์
เบอร์ติดต่อ
อีเมลล์
เงื่อนไขการรับประกัน
1. ทางบริษัทฯ ยินดีซ่อมหรือเปลี่ยนอะไหล่ให้โดยไม่คิดมูลค่าใดๆ ในกรณีที่มีความชำรุดของอุปกรณ์ อันเนื่องมาจากความผิดพลาดในการผลิตหรือความบกพร่องของชิ้นส่วน
2. การรับประกันดังกล่าวไม่ครอบคลุมเงื่อนไขดังต่อไปนี้
   2.1 ไม่มีบัตรรับประกันที่ถูกต้องหรือบัตรรับประกันมีรอยแก้ไขส่วนที่เป็นสาระสำคัญ หรือ ไม่มีการลงทะเบียนรับประกันทางออนไลน์
   2.2 สติ๊กเกอร์หมายเลขเครื่องสูญหายหรือถูกแก้ไข
   2.3 อุปกรณ์ได้รับการดัดแปลงหรือซ่อมจากบุคคลอื่น
   2.4 ความเสียหายของอุปกรณ์เนื่องมาจากอุบัติเหตุ, ความประมาท หรือจากการใช้งานไม่ถูกต้อง
   2.5 ความสึกหรอของชิ้นส่วนสิ้นเปลืองจากการใช้งานตามปกติ
3. สินค้านี้รับประกันนับจากวันที่ซื้อสินค้าเป็นต้นไป
ยอมรับ เงื่อนไขการรับประกัน


Copyright 2020 Allwell Life Co.,Ltd. All Right Reserved.